ผลการอนุมัติการใช้งานระบบบันทึกผลการจัดการเรียนรู้


วิธีการเข้าสู่ระบบหลังจากได้รับการอนุมัติแล้ว username : หมายเลขบัตรประชาชน Password : : หมายเลขบัตรประชาชน

ที่ โรงเรียน เขตพื้นที่ฯ สมัครเมื่อ ผลการอนุมัติ
1 โรงเรียนบ้านช่องคีรี สพป.นครสวรรค์ เขต 3 25 มี.ค. 2566 : 14:10 ยังไม่ได้อนุมัติ
2 โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ สพป.นครราชสีมา เขต 5 24 มี.ค. 2566 : 14:17 ยังไม่ได้อนุมัติ
3 บ้านหูลิงโนนศิลา สพป.ขอนแก่น เขต 2 24 มี.ค. 2566 : 10:32 ยังไม่ได้อนุมัติ
4 โรงเรียนบ้านโนนไชยศรี สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 23 มี.ค. 2566 : 16:54 ยังไม่ได้อนุมัติ
5 โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 23 มี.ค. 2566 : 16:52 ยังไม่ได้อนุมัติ
6 บ้านห้วยลุง สพป.นครราชสีมา เขต 4 22 มี.ค. 2566 : 18:27 ยังไม่ได้อนุมัติ
7 โรงเรียนบ้านซับพลู สพป.นครราชสีมา เขต 5 21 มี.ค. 2566 : 14:20 ยังไม่ได้อนุมัติ
8 โรงเรียนวัดสำโรง สพป.นครปฐม เขต 2 19 มี.ค. 2566 : 15:45 ยังไม่ได้อนุมัติ
9 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย สพป.เลย เขต 1 18 มี.ค. 2566 : 11:46 ยังไม่ได้อนุมัติ
10 โรงเรียนบ้านโพนหิน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 17 มี.ค. 2566 : 23:54 ยังไม่ได้อนุมัติ
11 โรงเรียนบ้านโคกสี สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 17 มี.ค. 2566 : 10:26 ยังไม่ได้อนุมัติ
12 โรงเรียนบ้านกุดแท่น สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 16 มี.ค. 2566 : 10:59 ยังไม่ได้อนุมัติ
13 โรงเรียนบ้านแม่แปง สพป.แพร่ เขต 2 13 มี.ค. 2566 : 11:15 ยังไม่ได้อนุมัติ
14 โรงเรียนบ้านโพธิ์ สพป.อุดรธานี เขต 3 27 ก.พ. 2566 : 11:26 ยังไม่ได้อนุมัติ
15 ชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร) สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 17 ก.พ. 2566 : 14:38 ยังไม่ได้อนุมัติ
16 บ้านใหม่เจริญผล สพป.สุโขทัย เขต 1 16 ก.พ. 2566 : 10:32 ยังไม่ได้อนุมัติ
17 บ้านหนองแว่น สพป.เชียงราย เขต 3 25 ม.ค. 2566 : 21:36 ยังไม่ได้อนุมัติ
18 เทศบาล1ขจรเนติยุทธ สพป.ปทุมธานี เขต 1 14 ธ.ค. 2565 : 12:50 ยังไม่ได้อนุมัติ
19 โรงเรียนบ้านจกปก สพป.ตาก เขต 2 12 ธ.ค. 2565 : 12:54 ยังไม่ได้อนุมัติ
20 โรงเรียนกระบุรีวิทยา สพป.ระนอง 9 ธ.ค. 2565 : 19:09 ยังไม่ได้อนุมัติ
21 โรงเรียนบ้านหนองนกออกประชาสรรค์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 1 ธ.ค. 2565 : 10:10 ยังไม่ได้อนุมัติ
22 โรงเรียนอนุบาลบ้านคา สพป.ราชบุรี เขต 1 20 พ.ย. 2565 : 11:31 ยังไม่ได้อนุมัติ
23 เทศบาล1 สพป.อุดรธานี เขต 3 19 พ.ย. 2565 : 09:25 ยังไม่ได้อนุมัติ
24 บ้านหนองแวง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 7 พ.ย. 2565 : 14:51 ยังไม่ได้อนุมัติ
25 วัดดอนยอ สพป.นครนายก 4 พ.ย. 2565 : 23:59 ยังไม่ได้อนุมัติ
26 อนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 1 29 ต.ค. 2565 : 07:46 ยังไม่ได้อนุมัติ
27 โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ สพป.สกลนคร เขต 1 24 ต.ค. 2565 : 13:01 ยังไม่ได้อนุมัติ
28 บ้านดงน้อยโคกหนองแก สพป.เลย เขต 2 19 ต.ค. 2565 : 18:13 ยังไม่ได้อนุมัติ
29 บ้านสระนารายณ์ สพป.อุทัยธานี เขต 1 19 ต.ค. 2565 : 14:10 ยังไม่ได้อนุมัติ
30 โรงเรียนบ้านหนองสว่าง สพป.อุดรธานี เขต 3 12 ต.ค. 2565 : 10:40 ยังไม่ได้อนุมัติ
31 โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 10 ต.ค. 2565 : 13:46 ยังไม่ได้อนุมัติ
32 โรงเรียนวัดสาลวัน สพป.นครปฐม เขต 2 7 ต.ค. 2565 : 12:36 ยังไม่ได้อนุมัติ
33 โรงเรียนวัดหนองกรับ สพป.ระยอง เขต 1 7 ต.ค. 2565 : 00:53 ยังไม่ได้อนุมัติ
34 บ้านโพธิ์ประทับช้าง สพป.พิจิตร เขต 1 4 ต.ค. 2565 : 13:42 ยังไม่ได้อนุมัติ
35 โรงเรียนคลอง 11 ศาลาครุ (เที้ยมอุปถัมภ์) สพป.ปทุมธานี เขต 2 1 ต.ค. 2565 : 11:43 ยังไม่ได้อนุมัติ
36 บ้านปากแซง สพป.อุบลราชธานี เขต 2 29 ก.ย. 2565 : 11:09 ยังไม่ได้อนุมัติ
37 โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.จันทบุรี เขต 1 29 ก.ย. 2565 : 09:02 ยังไม่ได้อนุมัติ
38 บ้านศิริพัฒน์ สพป.บึงกาฬ 28 ก.ย. 2565 : 11:06 ยังไม่ได้อนุมัติ
39 บ้านใหม่ศรีจำปาทอง สพป.สระแก้ว เขต 2 24 ก.ย. 2565 : 09:24 อนุมัติแล้ว
40 โรงเรียนวัดเจ้ามูล สพป.กรุงเทพมหานคร 13 ก.ย. 2565 : 09:30 ยังไม่ได้อนุมัติ
41 วัดบรรพตวารีเขต สพป.ชุมพร เขต 2 9 ก.ย. 2565 : 13:59 ยังไม่ได้อนุมัติ
42 บ้านกุงประชาสรรค์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 9 ก.ย. 2565 : 12:18 ยังไม่ได้อนุมัติ
43 โรงเรียนวัดท่าประดู่ สพป.สงขลา เขต 3 6 ก.ย. 2565 : 20:59 ยังไม่ได้อนุมัติ
44 บ้านสะพานหัน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 29 ส.ค. 2565 : 09:37 ยังไม่ได้อนุมัติ
45 โป่งเชือกศึกษาสถาน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 18 ส.ค. 2565 : 13:48 ยังไม่ได้อนุมัติ
46 บ้านวังสะพุง สพป.เลย เขต 2 3 ส.ค. 2565 : 19:06 ยังไม่ได้อนุมัติ
47 บ้านโป่งน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 1 2 ส.ค. 2565 : 14:33 ยังไม่ได้อนุมัติ
48 โรงเรียนบ้านห้วยเต่า สพป.สงขลา เขต 3 15 ก.ค. 2565 : 06:03 ยังไม่ได้อนุมัติ
49 วัดบ้านกล้วย สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 5 ก.ค. 2565 : 09:51 ยังไม่ได้อนุมัติ
50 โรงเรียนบ้านหนองขุย สพป.อุทัยธานี เขต 1 4 ก.ค. 2565 : 00:24 ยังไม่ได้อนุมัติ
51 โรงเรียนสวนหม่อน สพป.นครราชสีมา เขต 1 1 ก.ค. 2565 : 15:03 ยังไม่ได้อนุมัติ
52 บ้านปะแดลางา สพป.ปัตตานี เขต 1 29 มิ.ย. 2565 : 10:26 ยังไม่ได้อนุมัติ
53 บ้านวังหลาม สพป.ตรัง เขต 2 25 มิ.ย. 2565 : 12:39 ยังไม่ได้อนุมัติ
54 โรงเรียนบ้านตาเรือง(ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) สพป.จันทบุรี เขต 2 14 มิ.ย. 2565 : 13:36 ยังไม่ได้อนุมัติ
55 ตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 11 มิ.ย. 2565 : 18:07 ยังไม่ได้อนุมัติ
56 โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์สังสรรค์) สพป.ชัยภูมิ เขต 3 12 พ.ค. 2565 : 14:40 ยังไม่ได้อนุมัติ
57 วัดหนองเสือ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 12 พ.ค. 2565 : 14:08 ยังไม่ได้อนุมัติ
58 บ้านไม้แก่น สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 11 พ.ค. 2565 : 22:44 ยังไม่ได้อนุมัติ
59 บ้านตาเป้า สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 10 พ.ค. 2565 : 00:52 ยังไม่ได้อนุมัติ
60 อนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) สพป.สุรินทร์ เขต 1 9 พ.ค. 2565 : 22:28 ยังไม่ได้อนุมัติ
61 โรงเรียนบ้านพันษี สพป.สุรินทร์ เขต 1 9 พ.ค. 2565 : 11:20 ยังไม่ได้อนุมัติ
62 บ้านเมรัย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 6 พ.ค. 2565 : 10:40 ยังไม่ได้อนุมัติ
63 บ้านสะพาน สพป.นครราชสีมา เขต 1 5 พ.ค. 2565 : 11:56 ยังไม่ได้อนุมัติ
64 วัดสุนทรพิชิตาราม สพป.นครนายก 3 พ.ค. 2565 : 19:00 ยังไม่ได้อนุมัติ
65 โรงเรียนบ้านลานควาย สพป.สงขลา เขต 2 3 พ.ค. 2565 : 18:26 ยังไม่ได้อนุมัติ
66 โรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง สพป.สระแก้ว เขต 1 3 พ.ค. 2565 : 14:21 ยังไม่ได้อนุมัติ
67 วัดปู่เจ้า สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 3 พ.ค. 2565 : 10:14 ยังไม่ได้อนุมัติ
68 เขาวงพระจันทร์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 2 พ.ค. 2565 : 23:35 ยังไม่ได้อนุมัติ
69 บ้านนาทุ่งโพธิ์ สพป.พัทลุง เขต 2 2 พ.ค. 2565 : 19:39 ยังไม่ได้อนุมัติ
70 บ้านซิวาเดอ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 2 พ.ค. 2565 : 16:50 ยังไม่ได้อนุมัติ
71 โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 2 พ.ค. 2565 : 13:21 ยังไม่ได้อนุมัติ
72 โรงเรียนวัดถ้ำพระพุทธ สพป.ตรัง เขต 2 2 พ.ค. 2565 : 00:51 ยังไม่ได้อนุมัติ
73 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 107 (บ้านหนองไม้แดง) สพป.นครสวรรค์ เขต 1 1 พ.ค. 2565 : 22:38 ยังไม่ได้อนุมัติ
74 บ้านสายชล สพป.ปัตตานี เขต 2 1 พ.ค. 2565 : 18:04 ยังไม่ได้อนุมัติ
75 โรงเรียนบ้านหนองขอน สพป.อุบลราชธานี เขต 5 1 พ.ค. 2565 : 16:05 ยังไม่ได้อนุมัติ
76 บ้านปากดง สพป.อุดรธานี เขต 3 1 พ.ค. 2565 : 14:30 ยังไม่ได้อนุมัติ
77 โรงเรียนบ้านคลองบางกก สพป.สมุทรสงคราม 1 พ.ค. 2565 : 14:20 ยังไม่ได้อนุมัติ
78 วัดศรีอุทุมพร สพป.นครสวรรค์ เขต 1 1 พ.ค. 2565 : 14:15 ยังไม่ได้อนุมัติ
79 บ้านทุ่งพระ สพป.สระแก้ว เขต 1 1 พ.ค. 2565 : 14:06 อนุมัติแล้ว
80 บ้านหัวโนน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 1 พ.ค. 2565 : 14:05 ยังไม่ได้อนุมัติ
81 บ้านท่ากะบาก สพป.สระแก้ว เขต 1 1 พ.ค. 2565 : 13:58 ยังไม่ได้อนุมัติ
82 อนุบาลเมืองสระแก้ว สพป.สระแก้ว เขต 1 1 พ.ค. 2565 : 13:18 ยังไม่ได้อนุมัติ
83 โรงเรียนบ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) สพป.อุดรธานี เขต 2 1 พ.ค. 2565 : 13:15 ยังไม่ได้อนุมัติ
84 โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม(วิบูลย์ราษฎร์วิทยา) สพป.ชลบุรี เขต 1 1 พ.ค. 2565 : 13:13 ยังไม่ได้อนุมัติ
85 โรงเรียนวัดหนองตาบุญ สพป.สระบุรี เขต 2 1 พ.ค. 2565 : 13:00 ยังไม่ได้อนุมัติ
86 บ้านม่วงทวน สพป.พัทลุง เขต 2 1 พ.ค. 2565 : 12:56 ยังไม่ได้อนุมัติ
87 โรงเรียนบ้านควนพนางตุง(สินประชา) สพป.พัทลุง เขต 1 1 พ.ค. 2565 : 12:54 ยังไม่ได้อนุมัติ
88 บ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา สพป.นครสวรรค์ เขต 3 1 พ.ค. 2565 : 12:48 ยังไม่ได้อนุมัติ
89 บ้านเสม็ด(สถาปัตย์อนุสรณ์1) สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 1 พ.ค. 2565 : 12:47 ยังไม่ได้อนุมัติ
90 โรงเรียนบ้านวังจรเข้ สพป.สมุทรสาคร 1 พ.ค. 2565 : 12:36 ยังไม่ได้อนุมัติ
91 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 1 พ.ค. 2565 : 12:34 ยังไม่ได้อนุมัติ
92 บ้านบางเตย สพป.นครปฐม เขต 2 1 พ.ค. 2565 : 12:31 ยังไม่ได้อนุมัติ
93 โรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น สพป.อ่างทอง 1 พ.ค. 2565 : 12:30 ยังไม่ได้อนุมัติ
94 โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 1 พ.ค. 2565 : 12:21 ยังไม่ได้อนุมัติ
95 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ สพป.นครราชสีมา เขต 4 1 พ.ค. 2565 : 12:20 ยังไม่ได้อนุมัติ
96 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สพป.ตรัง เขต 2 1 พ.ค. 2565 : 12:13 ยังไม่ได้อนุมัติ
97 โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม สพป.สิงห์บุรี 1 พ.ค. 2565 : 12:05 ยังไม่ได้อนุมัติ
98 บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง สพป.เชียงราย เขต 2 1 พ.ค. 2565 : 11:56 ยังไม่ได้อนุมัติ
99 ปัญญาประเสริฐวิทยา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 1 พ.ค. 2565 : 11:46 ยังไม่ได้อนุมัติ
100 บ้านหลุมเงิน สพป.นครราชสีมา เขต 3 1 พ.ค. 2565 : 11:44 ยังไม่ได้อนุมัติ
101 บ้านห้วยยาง สพป.อุบลราชธานี เขต 2 1 พ.ค. 2565 : 11:40 ยังไม่ได้อนุมัติ
102 บ้านหนองบึง สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 พ.ค. 2565 : 11:38 ยังไม่ได้อนุมัติ
103 บ้านหนองบัวแดง สพป.อุบลราชธานี เขต 1 1 พ.ค. 2565 : 11:25 ยังไม่ได้อนุมัติ
104 บ้านหนองพงนก สพป.นครปฐม เขต 1 1 พ.ค. 2565 : 11:24 ยังไม่ได้อนุมัติ
105 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพป.นครราชสีมา เขต 4 1 พ.ค. 2565 : 11:21 ยังไม่ได้อนุมัติ
106 บ้านหนองพันทา สพป.บึงกาฬ 1 พ.ค. 2565 : 11:03 ยังไม่ได้อนุมัติ
107 บ้านนาพา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 1 พ.ค. 2565 : 11:02 อนุมัติแล้ว
108 โรงเรียนบ้านหัวเหล่า สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 1 พ.ค. 2565 : 10:59 อนุมัติแล้ว
109 โรงเรียนบ้านหนองคล้า สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 1 พ.ค. 2565 : 10:54 อนุมัติแล้ว
110 โรงเรียนวัดบ้านกรวด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 1 พ.ค. 2565 : 10:50 อนุมัติแล้ว
111 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้ง (ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 1 พ.ค. 2565 : 10:46 อนุมัติแล้ว
112 โรงเรียนบ้านโคกหม้อ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 1 พ.ค. 2565 : 10:43 อนุมัติแล้ว
113 โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) สพป.นครราชสีมา เขต 1 1 พ.ค. 2565 : 10:39 อนุมัติแล้ว
114 โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ สพป.พิจิตร เขต 2 1 พ.ค. 2565 : 10:34 อนุมัติแล้ว
115 บ้านเนินสาธารณ์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 1 พ.ค. 2565 : 10:31 อนุมัติแล้ว
116 วัดหนองจอกใหญ่ สพป.สระบุรี เขต 2 1 พ.ค. 2565 : 10:19 อนุมัติแล้ว
117 โรงเรียนบ้านดินแดง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 พ.ค. 2565 : 10:18 อนุมัติแล้ว
118 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป.สุรินทร์ เขต 3 1 พ.ค. 2565 : 10:15 อนุมัติแล้ว
119 บ้านคลองตัน สพป.นครปฐม เขต 1 1 พ.ค. 2565 : 10:14 อนุมัติแล้ว
120 วัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา) สพป.ราชบุรี เขต 1 1 พ.ค. 2565 : 10:13 อนุมัติแล้ว
121 เมืองปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 1 พ.ค. 2565 : 10:13 อนุมัติแล้ว
122 โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร สพป.เลย เขต 1 1 พ.ค. 2565 : 10:11 อนุมัติแล้ว
123 บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 1 พ.ค. 2565 : 10:10 อนุมัติแล้ว
124 บ้านทุ่งหญ้าแดง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 1 พ.ค. 2565 : 10:08 อนุมัติแล้ว
125 บ้านรางมูก สพป.นครปฐม เขต 1 1 พ.ค. 2565 : 10:04 อนุมัติแล้ว
126 โรงเรียนบ้านหนองหลัก สพป.อุดรธานี เขต 3 1 พ.ค. 2565 : 10:04 อนุมัติแล้ว
127 นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง สพป.มุกดาหาร 1 พ.ค. 2565 : 10:04 อนุมัติแล้ว
128 บ้านป่าระกำ สพป.สระแก้ว เขต 1 1 พ.ค. 2565 : 10:03 อนุมัติแล้ว
129 วัดจันทร์นิรมิตร สพป.อ่างทอง 1 พ.ค. 2565 : 10:02 อนุมัติแล้ว
130 บ้านซับสิงโต สพป.สระแก้ว เขต 1 1 พ.ค. 2565 : 09:59 อนุมัติแล้ว
131 บ้านพรมทิน สพป.ลพบุรี เขต 1 1 พ.ค. 2565 : 09:59 อนุมัติแล้ว
132 โรงเรียนบ้านดอนนน สพป.ชุมพร เขต 2 1 พ.ค. 2565 : 09:58 อนุมัติแล้ว
133 โรงเรียนวัดท่ากุ่ม สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 1 พ.ค. 2565 : 09:58 อนุมัติแล้ว
134 โรงเรียนบ้านหนองกราด สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 1 พ.ค. 2565 : 09:56 อนุมัติแล้ว
135 วัดประดู่เรียง สพป.พัทลุง เขต 1 1 พ.ค. 2565 : 09:55 อนุมัติแล้ว
136 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม สพป.สระแก้ว เขต 1 1 พ.ค. 2565 : 09:55 อนุมัติแล้ว
137 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป.อุดรธานี เขต 1 8 ก.พ. 2565 : 10:31 อนุมัติแล้ว
138 วัดชุมนุมสูง สพป.ระยอง เขต 2 10 พ.ย. 2563 : 15:51 อนุมัติแล้ว
139 ประชาสวัสดิ์วิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 9 พ.ย. 2563 : 19:12 อนุมัติแล้ว
140 บ้านหนองมะสัง สพป.อุทัยธานี เขต 2 3 พ.ย. 2563 : 13:56 อนุมัติแล้ว
141 บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 27 ต.ค. 2563 : 11:16 อนุมัติแล้ว
142 บ้านตาเม็ง(อ.ส.พ.ป.9) สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 26 ต.ค. 2563 : 15:09 อนุมัติแล้ว
143 ชุมชนบ้านดอนมนต์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 26 ต.ค. 2563 : 12:24 อนุมัติแล้ว
144 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘ (วัดเหวลาด) สพป.สระบุรี เขต 2 26 ต.ค. 2563 : 11:55 อนุมัติแล้ว
145 โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา สพป.ตาก เขต 1 26 ต.ค. 2563 : 10:48 อนุมัติแล้ว
146 วัดท่ามะนาว สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 26 ต.ค. 2563 : 09:49 อนุมัติแล้ว
147 วัดตะโกสูง สพป.นครปฐม เขต 1 25 ต.ค. 2563 : 23:52 อนุมัติแล้ว
148 โรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง สพป.นราธิวาส เขต 2 25 ต.ค. 2563 : 23:14 อนุมัติแล้ว
149 วัดชลธีนิมิตร สพป.ชุมพร เขต 2 25 ต.ค. 2563 : 18:47 อนุมัติแล้ว
150 โรงเรียนบ้านตอง สพป.น่าน เขต 1 25 ต.ค. 2563 : 15:17 อนุมัติแล้ว
151 บงใต้โนนรังพัฒนา สพป.สกลนคร เขต 2 25 ต.ค. 2563 : 12:14 อนุมัติแล้ว
152 ไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) สพป.สระแก้ว เขต 2 20 ต.ค. 2563 : 16:37 อนุมัติแล้ว
153 โรงเรียนบ้านสันติวัน สพป.เชียงราย เขต 2 19 ต.ค. 2563 : 18:18 อนุมัติแล้ว
154 ด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5 19 ต.ค. 2563 : 08:32 อนุมัติแล้ว
155 บ้านเหล่าอ้อย สพป.สระแก้ว เขต 2 15 ต.ค. 2563 : 10:06 อนุมัติแล้ว
156 โรงเรียนบ้านร่องระกำ สพป.เพชรบุรี เขต 2 14 ต.ค. 2563 : 14:11 อนุมัติแล้ว
157 วัดตาลเดี่ยว สพป.สระบุรี เขต 2 11 ต.ค. 2563 : 17:14 อนุมัติแล้ว
158 บ้านนิคมสายโท 8 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 11 ต.ค. 2563 : 08:28 อนุมัติแล้ว
159 อนุบาลบ้านด่านลานหอย สพป.สุโขทัย เขต 1 6 ต.ค. 2563 : 20:52 อนุมัติแล้ว
160 โรงเรียนบ้านกุดกลอย สพป.อุบลราชธานี เขต 2 6 ต.ค. 2563 : 16:37 อนุมัติแล้ว
161 อนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี สพป.สมุทรปราการ เขต 2 27 ก.ย. 2563 : 22:55 อนุมัติแล้ว
162 วัดศรัทธาราษฎร์ สพป.ราชบุรี เขต 1 26 ก.ย. 2563 : 11:21 อนุมัติแล้ว
163 โรงเรียนวัดเกาะกา สพป.นครนายก 17 ก.ย. 2563 : 05:55 อนุมัติแล้ว
164 บ้านศรีดอนชัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 16 ก.ย. 2563 : 22:17 อนุมัติแล้ว
165 อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก สพป.พะเยา เขต 1 14 ก.ย. 2563 : 18:53 อนุมัติแล้ว
166 บ้านห้วยกวางจริง สพป.เพชรบุรี เขต 2 14 ก.ย. 2563 : 12:07 อนุมัติแล้ว
167 บ้านโพนทา สพป.นครพนม เขต 1 11 ก.ย. 2563 : 21:07 อนุมัติแล้ว
168 โรงเรียนบ้านหนองจอก(อุดมธรรมอุปถัมภ์) สพป.เพชรบุรี เขต 2 28 ส.ค. 2563 : 11:05 อนุมัติแล้ว
169 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม3 สพป.สระแก้ว เขต 2 27 ส.ค. 2563 : 18:22 อนุมัติแล้ว
170 โรงเรียนบ้านเนินวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 6 17 ส.ค. 2563 : 13:00 อนุมัติแล้ว
171 ธรรมยานประยุต สพป.สระแก้ว เขต 1 6 ส.ค. 2563 : 09:34 อนุมัติแล้ว
172 บ้านหนองปรือ สพป.สระแก้ว เขต 1 6 ส.ค. 2563 : 09:22 อนุมัติแล้ว
173 บ้านเนินผาสุก สพป.สระแก้ว เขต 1 6 ส.ค. 2563 : 09:19 อนุมัติแล้ว
174 บ้านน้ำซับเจริญ สพป.สระแก้ว เขต 1 6 ส.ค. 2563 : 09:17 อนุมัติแล้ว
175 บ้านทุ่งหินโคน สพป.สระแก้ว เขต 1 6 ส.ค. 2563 : 09:17 อนุมัติแล้ว
176 บ้านทุ่งพลวง สพป.สระแก้ว เขต 1 2 ส.ค. 2563 : 20:04 อนุมัติแล้ว
177 บ้านคลองมะละกอ สพป.สระแก้ว เขต 1 1 ส.ค. 2563 : 15:15 อนุมัติแล้ว
178 บ้านเขาข่า สพป.สระแก้ว เขต 1 31 ก.ค. 2563 : 12:57 อนุมัติแล้ว
179 บ้านใหม่ถาวร สพป.สระแก้ว เขต 1 29 ก.ค. 2563 : 18:28 อนุมัติแล้ว
180 โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด สพป.สระแก้ว เขต 1 25 ก.ค. 2563 : 17:05 อนุมัติแล้ว
181 บ้านแม่อ้อนอก สพป.เชียงราย เขต 2 25 ก.ค. 2563 : 14:03 อนุมัติแล้ว
182 โรงเรียนบ้านวังปลาโด สพป.มหาสารคาม เขต 1 12 ก.ค. 2563 : 01:54 อนุมัติแล้ว
183 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป.น่าน เขต 2 16 มิ.ย. 2563 : 06:59 อนุมัติแล้ว
184 27 เม.ย. 2563 : 14:34 อนุมัติแล้ว
185 โรงเรียนธนาคารออมสิน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 26 เม.ย. 2563 : 23:43 อนุมัติแล้ว
186 โรงเรียนวัดขนุน(พรหมราษฎร์วิทยา) สพป.จันทบุรี เขต 2 5 เม.ย. 2563 : 03:09 อนุมัติแล้ว
187 วัดยางงาม(ประชาพัฒนา) สพป.นครสวรรค์ เขต 1 3 เม.ย. 2563 : 15:11 อนุมัติแล้ว
188 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร สพป.นครพนม เขต 2 30 มี.ค. 2563 : 19:39 อนุมัติแล้ว
189 อนุบาลสวรรคดลก สพป.สุโขทัย เขต 2 20 มี.ค. 2563 : 22:03 อนุมัติแล้ว
190 โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา สพป.ยะลา เขต 1 20 มี.ค. 2563 : 10:10 อนุมัติแล้ว
191 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพป.กรุงเทพมหานคร 16 มี.ค. 2563 : 11:19 อนุมัติแล้ว
192 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป.กาญจนบุรี เขต 1 15 มี.ค. 2563 : 20:22 อนุมัติแล้ว
193 สามัคคีปริยัตฺธรรม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 13 มี.ค. 2563 : 12:18 อนุมัติแล้ว
194 โรงเรียนบ้านลาดโพธิ์ สพป.เพชรบุรี เขต 2 12 มี.ค. 2563 : 15:38 อนุมัติแล้ว
195 โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 11 มี.ค. 2563 : 15:19 อนุมัติแล้ว
196 โรงเรียนวัดปลวกเกตุ สพป.ระยอง เขต 1 9 มี.ค. 2563 : 14:06 อนุมัติแล้ว
197 วัดราชนัดดา สพป.กรุงเทพมหานคร 9 มี.ค. 2563 : 11:14 อนุมัติแล้ว
198 7 มี.ค. 2563 : 23:02 อนุมัติแล้ว
199 บ้านบาก อ.เขมราฐ จ.อุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 2 4 มี.ค. 2563 : 11:15 อนุมัติแล้ว
200 โรงเีรยนบ้านละหานทราย(คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 2 มี.ค. 2563 : 10:56 อนุมัติแล้ว
201 บ้านกนองหรี สพป.สุรินทร์ เขต 3 29 ก.พ. 2563 : 09:02 อนุมัติแล้ว
202 อนุบาลเมืองพนมไพร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 26 ก.พ. 2563 : 13:50 อนุมัติแล้ว
203 บ้านไผ่ล้อม สพป.แพร่ เขต 2 26 ก.พ. 2563 : 13:13 อนุมัติแล้ว
204 ชุมชนบ้านโภชน์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 21 ก.พ. 2563 : 09:21 อนุมัติแล้ว
205 วัดพระยาสุเรนทร์ (บุญมีอนุกูล) สพป.กรุงเทพมหานคร 18 ก.พ. 2563 : 00:01 อนุมัติแล้ว
206 วัดหัวโพธิ์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 17 ก.พ. 2563 : 14:22 อนุมัติแล้ว
207 โรงเรียนศาลาพัน สพป.ปทุมธานี เขต 1 13 ก.พ. 2563 : 13:57 อนุมัติแล้ว
208 โรงเรียนพัฒนศาสตร์ สพป.ปัตตานี เขต 3 10 ก.พ. 2563 : 14:59 อนุมัติแล้ว
209 บ้านไชยราช สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 10 ก.พ. 2563 : 14:35 อนุมัติแล้ว
210 บ้านสบขาม สพป.พะเยา เขต 2 10 ก.พ. 2563 : 11:54 อนุมัติแล้ว
211 โคกสูงประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3 9 ก.พ. 2563 : 06:15 อนุมัติแล้ว
212 บ้านนาไพรงาม สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 5 ก.พ. 2563 : 22:10 อนุมัติแล้ว
213 บ้านวังวน สพป.สระแก้ว เขต 1 5 ก.พ. 2563 : 21:18 อนุมัติแล้ว
214 อนุบาลไพรบึง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 4 ก.พ. 2563 : 22:32 อนุมัติแล้ว
215 โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) สพป.ราชบุรี เขต 1 31 ม.ค. 2563 : 09:36 อนุมัติแล้ว
216 โรงเรียนบ้านศรีเมือง สพป.ลพบุรี เขต 2 29 ม.ค. 2563 : 23:25 อนุมัติแล้ว
217 โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1 1 ม.ค. 2563 : 09:55 อนุมัติแล้ว
218 บ้านห้วยใหญ่ สพป.ลพบุรี เขต 2 24 ธ.ค. 2562 : 20:50 อนุมัติแล้ว
219 ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร 9 ธ.ค. 2562 : 15:02 อนุมัติแล้ว
220 โรงเรียนบ้านบือเจาะ สพป.ปัตตานี เขต 1 5 ธ.ค. 2562 : 22:59 อนุมัติแล้ว
221 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป.อุทัยธานี เขต 2 17 ต.ค. 2562 : 19:25 อนุมัติแล้ว
222 วัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) สพป.นนทบุรี เขต 2 19 ก.ย. 2562 : 21:41 อนุมัติแล้ว
223 บ้านกาดถี สพป.พะเยา เขต 1 17 ก.ย. 2562 : 13:56 อนุมัติแล้ว
224 โนนหว้านไพล สพป.ชัยภูมิ เขต 1 16 ก.ย. 2562 : 13:12 อนุมัติแล้ว
225 วัดศาลาเขื่อน(อุภัยเพชร) สพป.เพชรบุรี เขต 2 14 ก.ย. 2562 : 14:24 อนุมัติแล้ว
226 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร สพป.สุรินทร์ เขต 3 12 ก.ย. 2562 : 21:51 อนุมัติแล้ว
227 ซอย 3 สาย 4 ซ้าย สพป.ลพบุรี เขต 1 12 ก.ย. 2562 : 10:47 อนุมัติแล้ว
228 ชุมชนบ้านสำพันตา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 12 ก.ย. 2562 : 10:30 อนุมัติแล้ว
229 บ้านโคกขามเลียน สพป.มุกดาหาร 12 ก.ย. 2562 : 09:28 อนุมัติแล้ว
230 โรงเรียนบ้านแลแวะ สพป.ปัตตานี เขต 3 12 ก.ย. 2562 : 08:46 อนุมัติแล้ว
231 บ้านไอปาเซ สพป.นราธิวาส เขต 3 12 ก.ย. 2562 : 05:52 อนุมัติแล้ว
232 บ้านตาสา สพป.ยะลา เขต 1 11 ก.ย. 2562 : 23:13 อนุมัติแล้ว
233 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป.สระแก้ว เขต 1 11 ก.ย. 2562 : 22:37 อนุมัติแล้ว
234 พระจันทร์ศรีสุข สพป.สุรินทร์ เขต 3 11 ก.ย. 2562 : 20:34 อนุมัติแล้ว
235 สังขะวิทยาคม สพป.สุรินทร์ เขต 3 11 ก.ย. 2562 : 20:30 อนุมัติแล้ว
236 โรงเรียนบ้านดอนทะแยง สพป.นครราชสีมา เขต 6 11 ก.ย. 2562 : 20:29 อนุมัติแล้ว
237 วัดธรรมราษฎร์เจริญผล สพป.ปทุมธานี เขต 2 11 ก.ย. 2562 : 15:04 อนุมัติแล้ว
238 โรงเรียนบ้านเขามุสิ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 11 ก.ย. 2562 : 14:58 อนุมัติแล้ว
239 บ้านพะลอง สพป.อุบลราชธานี เขต 2 11 ก.ย. 2562 : 13:42 อนุมัติแล้ว
240 วัดวิสุทธิวงศ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 11 ก.ย. 2562 : 13:07 อนุมัติแล้ว
241 โรงเรียนบ้านลานกระบือ สพป.สุโขทัย เขต 1 11 ก.ย. 2562 : 11:10 อนุมัติแล้ว
242 โรงเรียนวัดคีรีวิหาร สพป.ตรัง เขต 2 11 ก.ย. 2562 : 11:04 อนุมัติแล้ว
243 หมู่บ้าน​ป่าไม้​ห้วย​จันทน์​ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 11 ก.ย. 2562 : 10:58 อนุมัติแล้ว
244 บ้านดงบังซับสมบูรณ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 11 ก.ย. 2562 : 10:57 อนุมัติแล้ว
245 โรงเรียนบ้านติม(พันธ์พิทยาคม) สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 11 ก.ย. 2562 : 10:49 อนุมัติแล้ว
246 บ้านป่าทุ่ง สพป.ปัตตานี เขต 3 10 ก.ย. 2562 : 23:59 อนุมัติแล้ว
247 บ้านดอนสูง สพป.ตราด 10 ก.ย. 2562 : 21:28 อนุมัติแล้ว
248 บ้านน้อยจอมศรี สพป.สกลนคร เขต 1 10 ก.ย. 2562 : 20:41 อนุมัติแล้ว
249 บ้านหนองยาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 10 ก.ย. 2562 : 19:07 อนุมัติแล้ว
250 ชุมชนบ้านห้วยแย้ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 10 ก.ย. 2562 : 18:05 อนุมัติแล้ว
251 วัดสุวรรณวิหารน้อย สพป.พัทลุง เขต 1 10 ก.ย. 2562 : 17:46 อนุมัติแล้ว
252 วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ สพป.ชัยนาท 9 ก.ย. 2562 : 10:48 อนุมัติแล้ว
253 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์ สพป.นครพนม เขต 1 3 ก.ย. 2562 : 16:48 อนุมัติแล้ว
254 อนุบาลชนแดน สพป.เพชรบุรี เขต 1 3 ก.ย. 2562 : 15:47 อนุมัติแล้ว
255 บ้านดอนสำนัก สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 2 ก.ย. 2562 : 20:50 อนุมัติแล้ว
256 บ้านขามพิมาย สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 2 ก.ย. 2562 : 13:25 อนุมัติแล้ว
257 วัดท่าเยี่ยม สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 28 ส.ค. 2562 : 09:20 อนุมัติแล้ว

หมายเหตุ : ต้องได้รับการอนุมัติจึงจะสามารถเข้าใช้งานระบบได้